آفرینش طرح از میان کسانی که برای دعای باران به بالای تپه میروند ،تنها کسانی به کار خود ایمان دارند که با خود چتر می برند! مانیز با خود چتر داریم !! *************** از پل نامردان عبور نکن ،بگذار آب تو راببرد از ترس شیر به روباه پناه نبر ،بگذار شیر تو را بخورد ببر باش و درنده ولی از کنار آهوی بی پناه به آرامی گذر کن ((کورش کبیر)) ***************** دلی سربلنـد و سـری سـر به زیر ازاین دست عمری به سربرده ایم tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com 2020-05-25T17:45:53+01:00 mihanblog.com سال نو مبارک 2015-03-26T13:20:02+01:00 2015-03-26T13:20:02+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/93 فرهاد احمدی سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام ********سال نو مبارک******** سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

********سال نو مبارک******** ]]>
اعتقاد،اعتماد ،امید 2015-03-14T16:07:43+01:00 2015-03-14T16:07:43+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/92 فرهاد احمدی اعتقاد : اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،این یعنی اعتقاداعتماد:اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد ..... چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت،این یعنی اعتمادامید:هر شب ما به رختخواب می رویم با اطمیناناز اینکه روز بعد زنده از خواب بیدارشویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خودبرنامه دارید،این یعنی امیدبا اعتقـاد،اعتمـاد و امیـــــ اعتقاد :
اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.
روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،

این یعنی
اعتقاد


اعتماد:

اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد ..... چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت،

این یعنی اعتماد


امید:

هر شب ما به رختخواب می رویم با اطمینان
از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدارشویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خودبرنامه دارید،

این یعنی امید


با اعتقـاد،اعتمـاد و امیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زندگی کنید
]]>
سخنان آموزنده و زیبا از آلبرت انیشتین 2015-03-13T21:15:12+01:00 2015-03-13T21:15:12+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/91 فرهاد احمدی از دیروز درس بگیرید ، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید.مهم این است که از پرسیدن باز نایستید .آلبرت انیشتین


سخنان زیبای البرت انیشتین, آلبرت انیشتین
از دیروز
درس بگیرید ، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید.
مهم این است که از پرسیدن باز نایستید .
آلبرت انیشتین
]]>
نصیحت مولانا 2015-03-10T15:53:02+01:00 2015-03-10T15:53:02+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/90 فرهاد احمدی  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)   اگر كسی اشتباه كرد آن را بپوشان (مثل شب)     وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)   بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا) اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه)
 باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)
 
اگر كسی اشتباه كرد آن را بپوشان (مثل شب)
 
  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

  بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه)


]]>
بچه های باصفا 2015-03-10T15:36:47+01:00 2015-03-10T15:36:47+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/89 فرهاد احمدی زندگی شوق رسیدن به همان فردایستکه نخواهد آمدتو نه در دیروزی و نه در فرداییظرف امروز پر از بودن توستزندگی را دریاب***لحظه ها خاطره اند… زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست***دانش آموزان خوب و باصفای کلاس چهارم ابتدایی(عرفان) آموزشگاه شهید بابایی- زمستان 93

زندگی شوق رسیدن به همان فردایست

که نخواهد آمد

تو نه در دیروزی و نه در فردایی

ظرف امروز پر از بودن توست

زندگی را دریاب

***
لحظه ها خاطره اند… زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست

***


دانش آموزان خوب و باصفای کلاس چهارم ابتدایی(عرفان) آموزشگاه شهید بابایی- زمستان 93
]]>
هنر 2015-02-02T16:53:22+01:00 2015-02-02T16:53:22+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/88 فرهاد احمدی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. اسمت چه رنگیه ؟ 2014-09-05T09:27:48+01:00 2014-09-05T09:27:48+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/86 فرهاد احمدی برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود داره که می تونه بر زندگیش تاثیر بذاره.**ادامه مطلب** http://www.alternative-spiritual-healing.com/images/symbolic-meaning-of-colors01.jpg

برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود داره که می تونه بر زندگیش تاثیر بذاره.

**ادامه مطلب**
]]>
گاهی گمان نمیکنی و می شود 2014-08-26T15:30:37+01:00 2014-08-26T15:30:37+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/85 فرهاد احمدی    ***گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـودگاهی نـمـی شــود کــه نـمـی شــودگاهی هـزار دوره دعـا بی اجـابت استگاهی نگفته قـرعه به نام تـو مـی شودگاهی گدای گدایی و بخت با تـو نیستگاهی تمـام شهـر گـدای تـو مـی شود***    ***
گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود
گاهی نـمـی شــود کــه نـمـی شــود
گاهی هـزار دوره دعـا بی اجـابت است
گاهی نگفته قـرعه به نام تـو مـی شود
گاهی گدای گدایی و بخت با تـو نیست
گاهی تمـام شهـر گـدای تـو مـی شود

***

]]>
سوگند 2014-08-19T17:33:11+01:00 2014-08-19T17:33:11+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/84 فرهاد احمدی مردم همه تو را بهخـــــــــــــــــــــــدا سوگند می دهند اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند می دهم.*** مردم همه تو را به
خـــــــــــــــــــــــدا
سوگند می دهند
اما برای من
تو آن همیشه ای
که خدا را به تو
 سوگند می دهم.


***

]]>
کوثر جان تولدت مبارک 2014-01-17T10:23:45+01:00 2014-01-17T10:23:45+01:00 tag:http://afarineshtarh.mihanblog.com/post/83 فرهاد احمدی این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.